STAVEBNÍ VÝROBA

O nás

Jsme středně velká stavební firma z Vysočiny, s působností po celé České republice. Stavební výrobou se zabýváme již od roku 2002. Klademe velký důraz na individuální přístup ke klientům a jejich potřebám.
 
Klíčovou náplní stavební výroby je oblast pozemního stavitelství: bytová a administrativní výstavba, rekonstrukce památkově chráněných objektů, snižování energetické náročnosti budov, zabýváme se i realizací vodohospodářských projektů.
 
Disponujeme kvalitním strojním a technickým vybavením, které obsluhují proškolení zaměstnanci firmy. Vlastní výrobní kapacity jsou soustředěny do středisek HSV. Naší doménou jsou generální dodávky staveb dle individuálních požadavků klienta. Prostřednictvím sesterské firmy Euro-floor Brtnice s.r.o. provádíme ukládku betonových směsí, pokládku potěrů, anhydritů, litých betonů apod.

Projekty

Podívejte se na aktuální projekty naší firmy, nebo na projekty které jsme v minulosti již realizovali.

Realizované stavby

Galerie realizovaných projektů naší firmy

Stavby v realizaci

Galerie projektů které momentálně realizujeme

Vodohospodářské stavby

Galerie vodohospodářských projektů

Aktuality

Prosinec 2020

Na zakázce "Pilnův statek" v Libici nad Doubravou se provádí obklady sociálního zařízení, montování radiátorů, odvlhčení objektu, kompletace vnitřních a vnějších omítek a broušení a natírání vnitřních podií.
Na zakázce "ZŠ v Lípě" u Havlíčkova Brodu probíhá usazení oken, provádí se vnitřní omítky a pokládka podlahového polystyrénu.
Na zakázce "Servis Unikont“ – dodělání monolitických konstrukcí 2 a 1 NP

Listopad 2020

Na zakázka "Pilnův statek" se provádí pokrývka střechy, obkládání fasády palubkami, vylití betonových podlah.
"ZŠ Lípa u Havlíčkova Brodu" – zateplení podlah, vylití betonové mazaniny.
"Transformace Domova Kamélie Jihlava - Pávov" – probíhá izolace střechy, výplně otvorů na objeku 1 a odbahnění staveniště

27.11.2020

Úspěšné předání zakázky ,,Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči"

Říjen 2020

Předání zakázky ,,Technická infrastruktura Ždírec nad Doubravou". Na zakázce Pilnův statek – stavba krovu, vsazení oke

Září 2020

Předání zakázky ,,Revitalizace školního hřiště Ždírec nad Doubravou“

12.08.2020

Na zakázce "ZŠ Lípa u Havlíčkova Brodu" se dodaly 2 ks stropních panelů. Začala se vyvařovat hydroizolace spodní stavby.

07/08.2020

Revitalizace hřiště Ždírec nad Doubravou - během července se namontovaly hrazdy na "work out" a probíhá dláždění chodníků.

07.2020

Na zakázce "Transformace domova Kamélie Pávov" probíhá navážení materiálu jako cihly a ztracené bednění.

10.07.2020

Provedli jsme základy a odvodnění pro přetlakovou halu, a také proběhla pokládka drenážního asfaltu u hřiště SO 02, které bude vyhrazeno pro malou kopanou a pro SO 01, které bude sloužit jako běžecký ovál s víceúčelovým hřištěm.

03.07.2020

Dnes proběhlo úspěšné předání díla ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE Praha.

Zobrazit další

13.06.2020

Začalo hloubení výkopu pro základy. Po posouzení únosnosti základové spáry byli provedeny základové pasy. Chýlí se k zabetonování základové desky u objektu SO 1. Ostatní objekty se připravují k zakládání.

08.06.2020

Proběhlo úspěšné předání akce "ZŠ Komenského Náměšť nad Oslavou".

07.06.2020

Předání zakázky ,,Nezbytné úpravy Jestřebského potoka“.

03.06.2020

Instalace silničních svodidel na akci "Nezbytné úpravy Jestřebského potoka".

22.05.2020

Na akci "ZŠ Komenského v Náměšti nad Oslavou" probíhá příprava k předání díla. Dokončují se venkovní úpravy a umisťování školního nábytku.

20.05.2020

Na akci "Ústřední vojenská nemocnice v Praze" se instalují okna a výkladce, a montáž zařizovacích předmětů.

18.05.2020

Na akci "Nezbytné úpravy Jestřebského potoka" se provádí kamenické práce koryta potoka.

15.05.2020

Na akci "Ústřední vojenská nemocnice v Praze" právě probíhají obkladačské práce sociálního zařízení.

04.05.2020

Na akci "Revitalizace sídliště v Telči" začaly práce na vodovodu a kanalizaci.

30.04.2020

Od dubna se provádí fasádní práce na nebytovém domě "U Dubu I" v Jihlavě.

16.04.2020

V Telči, kde revitalizujeme sídliště, právě probíhá zhutnění povrchu válcem.

14.04.2020

Převzali jsme staveniště v Libici nad Doubravou – Pilnův statek.

06.04.2020

Na akci Základní škola Náměšť nad Oslavou se finišuje, jsou dokončeny sádrokartonové konstrukce, probíhá závěrečná výmalba.

03.04.2020

Začátek bouracích prací na akci Transformace domova Kamélie v Pávově.

01.04.2020

Proběhlo předání staveniště Domova Kamélie v Pávově.

16.03.2020

Převzali jsme staveniště na akci "Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči" - II. a III. etapa.

16.03.2020

Na základní škole v Náměšti nad Oslavou probíhá dláždění v učebnách, je také nachystán rastr pro akustické podhledy. Pracuje se na barevné výmalbě, instaluje se sanitární vybavení v učebnách, úklidových místnostech a v sociálním zařízení. Postupně se montuje ocelové zábradlí na únikovém schodišti.

13.03.2020

Na akci "Technická a dopravní infrastruktura" proběhla skrývka ornice a začaly se vytyčovat jednotlivé šachty a inženýrské sítě.

09.03.2020

Na akci "Ústřední vojenská nemocnice" probíhá vyzdění nových příček, montáž vzduchotechnického zařízení, rozvody vody a ústředního topení.

02.03.2020

Březen je měsícem nových akcí. Proběhne převzetí staveniště na akci "Technická a dopravní infrastruktura" ve Ždírci nad Doubravou, která by se měla dokončit s koncem léta. Převezmeme také staveniště na akci "Revitalizace sídliště Jana Žižky" v Telči, která by měla být dokončena na podzim.

21.02.2020

Začalo se opět pracovat na bytovém a nebytovém domě "U Dubu - H,I". Na nebytové budově I. se provádí výstavba schodiště a pracuje se na fasádě.

11.02.2020

Na akci "Ústřední vojenská nemocnice" proběhlo vybourání příček, betonových podlah a dřevěných výkladců v objektu. Také došlo k podřezání zdiva.

10.02.2020

Na základní škole v Náměšti nad Oslavou se pokračuje velice dobře. Probíhá dláždění a obkládání v sociálních zařízeních, práce na sádrokartonových podhledech. Dále finalizujeme elektroinstalace a v nejbližší době bude zprovozněn i výtah. Předpokládané dokončení stavby by mělo být v červnu, stavba však bude dokončena několik měsíců předem.

05.02.2020

Převzali jsme staveniště v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Jedná se o rekonstrukci ubytovny sester. Celá rekonstrukce bude trvat do konce června 2020.

31.01.2020

Naše firma vyhrála nové zakázky. K nim patří například ,,Revitalizace sídliště Jana Žižky v Telči“ , ,,Ústřední vojenská nemocnice Praha“ nebo ,,Technická infrastruktura ve Ždírci nad Doubravou“. Také se připravujeme na zakázky menšího rozsahu jako rekonstrukce Jestřebského potoka. V současné době se chystá příprava na realizaci a koordinaci těchto zakázek.

14.12.2019

Na zakázce Revitalizace hřiště ve Ždírci nad Doubravou, kde naše firma figuruje jako subdodavatel, probíhají zemní práce a s tím spojená pokládka drenážního potrubí včetně vsakovacích jímek, montáž obrubníků kolem hřišť a podkladů pod asfaltové povrchy.

15.11.2019

Na přístavbě ZŠ Náměšť nad Oslavou se zrealizoval chodník a schodiště kolem budovy, pokračují terénní úpravy. Aktuálně se provádí výmalba pod vypínače a zařizovací předměty. Jakmile se stavba postupným vysycháním zbaví přebytečné vody, začne se obkládat, dláždit, pokládat podlahová krytina a montovat sádrokartonové konstrukce.

04.09.2019

Dne 14. září od 10 hod. proběhne slavnostní otevření ,,Rozšíření kapacity ZŠ Ždírec nad Doubravou“. Základní škola bude pro veřejnost otevřena do 16 hod.

02.09.2019

Přístavba Základní školy Komenského v Náměšti nad Oslavou je v předstihu několika měsíců. Právě probíhá vyzdívka 3 NP a montáž krovu. Staví se opěrná zeď historického sklepa, který se nachází jen pár metrů od přístavby ZŠ. Úpravy ZTP stávající budovy byly realizovány tak, aby nenarušily zahájení školního roku.

01.09.2019

Od září se začíná připravovat nová zakázka ,,Rekonstrukce bytů“ na Zámku v Náměšti nad Oslavou. Realizace bude probíhat do května roku 2021.

30.08.2019

Oprava střechy na Obchodní akademii Jihlava se blíží ke konci. Vnitřní úpravy budovy jsou dokončené a připravené na začínající školní rok.

11.07.2019

Pracujeme na nové zakázce – Oprava střešního pláště na Obchodní Akademii v Jihlavě. Krásná historická budova dostane novou střechu. Práce by měli probíhat do konce srpna 2019.

31.05.2019

Po týdenním kolaudačním maratonu, byla 31.5.2019 zkolaudována a předána budova ,,Hala THS“ v Praze pro firmu Valeo.

30.05.2019

Proběhla pokládka stropních panelů na přístavbě Základní školy Komenského v Náměšti nad Oslavou.

15.05.2019

Úspěšné dokončení nástavby Základní školy ve Žďírci nad Doubravou. Konečná kolaudace proběhne na konci srpna, z důvodu plánované rekonstrukce sportovního hřiště, které proběhne během letních prázdnin.

24.03.2019

Zbourání staré části ZŠ Komenského v Náměšti nad Oslavou a příprava na přístavbu.

04.03.2019

S Městem Náměšť nad Oslavou jsme podepsali smlouvu na přístavbu Základní školy Komenského. Realizace by měla probíhat 15 měsíců.

18.03.2019

Na základní škole ve Ždírci nad Doubravou se pokládá podlaha, obkládá se sociální zařízení, probíhá tapetování. Finišuje se instalace výtahu.

15.02.2019

Probíhá zateplovací práce na Bytovém domě ve Ždírci nad Doubravou, V následujících měsících se bude dělat fasáda.

19.01.2019

Slavnostní otevření Domova s pečovatelskou službou Ždírec nad Doubravou.

Kontakt

Stanislav Schütz

Hlavní vedoucí výroby, reklamace

777 743 392 stanislav.schutz@zeleny.cz
reklamace@zeleny.cz

Ing. Petr Hanzal

přípravář projektů

567 216 047
777 743 404
petr.hanzal@zeleny.cz

Martin Žák

příprava projektů

777 743 393 martin.zak@zeleny.cz

Petra Cupáková

přípravář

724 185 936 petra.cupakova@zeleny.cz

Pavlína Navrkalová

přípravář

725 927 577 pavlina.navrkalova@zeleny.cz

Bc. Michaela Štěpánková

fakturace

567 216 338
727 834 342
stavby.faktury@zeleny.cz
michaela.stepankova@zeleny.cz

David Gořula

stavební technik

777 743 403 david.gorula@zeleny.cz

Ludvík Karafiát

stavební technik

777 743 409 ludvik.karafiat@zeleny.cz

Miroslav Habich

stavební technik

702 198 276 miroslav.habich@zeleny.cz

Tomáš Křivánek

technik - technologická zařízení budov

720 122 060 tomas.krivanek@zeleny.cz

Richard Volák

stavební technik

702 168 127 richard.volak@zeleny.cz

Ladislav Macháček

stavební technik

702 165 441 ladislav.machacek@zeleny.cz

Kde nás najdete

Zjisti trasu