Po několika letech podnikání jsme využili vzrůstajícího zájmu o revitalizaci - odbahňování stávajích rybníků či výstavbu nových vodních děl. Vlastníme veškerou techniku potřebnou pro realizaci těchto projektů.

Nezbytné úpravy Jestřebského potoka po havarijním poškození

Termín realizace: 12/2019 - 05/2020

Investor: Město Brtnice

Finanční objem: 1,5 mil. Kč

PPO Březinka

Termín realizace: 11/2010 - 8/2011

Investor: Lesy České republiky, s. p.

Finanční objem: 4,7 mil. Kč

Výstavba suchého poldru v katastru obce Trnava s úpravou koryta toku pod hrází.

Rybník Pavlínov

Termín realizace: 2009

Investor: Vojtěch Bradáč

Finanční objem: 3,2 mil. Kč

Výstava nového rybníka s tůněmi.

Rybník Šamonín

Termín realizace: 2008 - 2009

Investor: SYNER VHS Vysočina, a. s.

Finanční objem: 11,95 mil. Kč

Revitalizační opatření rybníka Šamonín.

Vodní nádrž Dobroutov

Termín realizace: 10/2007 - 4/2008

Investor: Oldřich Perla

Finanční objem: 5,2 mil. Kč

Výstava vodní nádrže Dobroutov

Rybník Puklice

Termín realizace: 2007

Investor: Jiří Laštovička

Finanční objem: 5,3 mil. Kč

Oprava a odbahnění rybníka v Puklicích

Rybník Uhřínovice

Termín realizace: 2007

Investor: František Mitiska

Finanční objem: 5,8 mil. Kč

Oprava a odbahnění rybníka v Uhřínovicích

Rekonstrukce rybích sádek

Termín realizace: 2005 - 2006

Investor: Vlastimil Zelený

Finanční objem: 5,8 mil. Kč

Rekonstrukce rybích sádek